Censorsekretariatet for juridiske universitetsuddannelser
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - +45 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Informationer fra Censorformandsskabet for Jura

www.juracensor.dk

Hjemmeside for Censorformandskabet for Jura med vigtig information - herunder

http://www.juracensor.dk/

God censorskik

https://juracensor.dk/censors-opgaver/god-censorskik/

Nyheder m.m.

https://juracensor.dk/nyheder/

Relevante, gældende bekendtgørelser mv. for universitetsuddannelserne.

https://juracensor.dk/om-censorformandskabet/lovgrundlag/

Universiteterne

På universiteternes hjemmesider findes diverse information om uddannelserne m.v.

AAU – Aalborg Universitet

https://www.law.aau.dk/uddannelser/censorer/

AU - Arhus Universitet

http://law.au.dk/

KU - Københavns Universitet

http://jura.ku.dk/om_fakultetet/censor/

SDU - Syddansk Universitet

http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/samfundsvidenskab/ledelse_administration/servicecenter/kommunikation_og_uddannelse/information+til+censorer